Memory

Ekologiczne memory

Prezentem dla Ciebie, na dobre rozpoczęcie naszej znajomości, jest gra memory, dzięki której utrwalisz sobie w pamięci wygląd certyfikatów ekologicznych, na które warto zwracać uwagę podczas zakupu sprzętu elektronicznego i energii elektrycznej.

Dla dociekliwych przygotowaliśmy również rozszerzone opisy.

Miłej zabawy!

Rozszerzone opisy certyfikatów ekologicznych

Materiał przygotowany został w oparciu o treści edukacyjne „Ekologia w Informatyce” autorstwa Marka Pudełko, nauczyciela informatyki i autora książek o historii Internetu.

TCO Development

TCO to norma przyznawana głównie monitorom komputerowym i elektronicznym urządzeniom biurowym.

Kryteria, według których przyznawany jest certyfikat:

 • Wydajność energetyczna;
 • Zmniejszenie ilości niebezpiecznych substancji takich jak kadm, rtęć, ołów i chrom;
 • Wydłużone normy czasowe dla bezawaryjnej pracy;
 • Opakowanie nie zawiera groźnych substancji i jest bezpieczne dla transportu;
 • Odpowiedzialność społeczna oraz regularne audyty warunków pracy;

EPEAT

Electronic Product Environmental Assessment Tool.

System oceny wyrobów elektronicznych przyjaznych środowisku.

Grupy złożone z rządów, instytucji, konsumentów oceniają różne aspekty środowiskowe w cyklu życia urządzenia i klasyfikują produkty jako złote, srebrne lub brązowe w oparciu o zestaw kryteriów środowiskowych, takich jak:

 • Dobór materiałów;
 • Redukcja emisji gazów cieplarnianych w łańcuchu dostaw;
 • Projektowanie dla gospodarki zamkniętego obiegu;
 • Cykl życia produktów;
 • Oszczędzanie energii;
 • Zarządzanie końcowym cyklem życia produktu;
 • Kultura korporacyjna;

Energy Star

Certyfikat Energy Star od 1992 roku przyznaje amerykańska
Agencja Ochrony Środowiska EPA (Energy Pollution Agency).

Urządzenia zgodne z jego normą posiadają tryb uśpienia, w którym pobór mocy jest zdecydowanie mniejszy.

Specyfikacje Energy Star dla poszczególnych wyrobów są ustalane przez EPA i dotyczą między innymi:

 • Komputerów;
 • Serwerów;
 • Urządzeń peryferyjnych;
 • Wyrobów oraz systemów ogrzewania, chłodzenia i klimatyzacji;
 • Elektroniki domowej;
 • Sprzętu do obrazowania (telewizory, projektory);
 • Oświetlenia;
 • Nowych domów;

Etykieta energetyczna

Europejska etykieta energetyczna zawiera informacje o klasie energetycznej urządzenia i jego podstawowych parametrach, takich jak poziom hałasu.

Klasy wyznacza się ze stosunku rocznego zużycia energii przez dane urządzenie do standardowego zużycia energii przez tego typu urządzenia określonego odpowiednimi przepisami.

Oznaczenia te znajdziesz na sprzęcie AGD, telewizorach, urządzeniach klimatyzacyjnych oraz źródłach światła.

EKOenergy

EKOenergy to sieć europejskich organizacji pozarządowych, których celem jest:

 • Stymulowanie rozwoju sektora odnawialnych źródeł energii elektrycznej oraz promowanie rozwiązań przyjaznych dla klimatu;
 • Informowanie wszystkich konsumentów energii elektrycznej o produkcie, który kupują oraz o znaczeniu i wpływie ich zakupu na środowisko naturalne;

Etykieta EKOenergy to pierwsze w Europie oznakowanie przyznawane dla energii elektrycznej, która pochodzi jedynie ze źródeł odnawialnych, takich jak:

 • Wiatr;
 • Energia słoneczna;
 • Energia wodna;
 • Energia oceanów i mórz (energia pływów, fal, prądów oceanicznych itp.);
 • Energia geotermalna;
 • Bioenergia (stała, płynna i gazowa);
 • Gazy wysypiskowe;
 • Gazy z oczyszczalni ścieków;

Der Grüne Punkt

Zielony punkt (Der Grüne Punkt) oznacza, że producent wniósł wkład finansowy w budowę i funkcjonowanie systemu odzysku oraz recyklingu odpadów opakowaniowych.

Można go odnaleźć najczęściej na puszkach i butelkach. Należy pamiętać, że nie określa on jakości ekologicznej produktu.

Conformité Européenne

Naniesienie znaku Zgodności Europejskiej na produkt to potwierdzenie, że spełnia on wszystkie wymagania dyrektyw Nowego Podejścia, których celem jest eliminowanie zagrożeń stwarzanych przez wyroby dla życia lub zdrowia, mienia oraz środowiska.

80 Plus

Celem organizacji Ecos Consulting, stojącej za programem 80Plus, jest zachęcenie producentów komputerów i zasilaczy do zwiększenia ich sprawności.

Szukając odpowiedniego dla siebie zasilacza możesz mieć pewność, że produkt który posiada certyfikat 80Plus charakteryzuje się wysoką sprawnością.

Standardy tego programu wymagają między innymi, aby zasilacz posiadał co najmniej 80% sprawności przy 20, 50 i 100% obciążenia.

Certyfikat ten występuje w wersjach 80Plus, 80Plus Bronze, 80Plus Silver, 80Plus Gold, 80Plus Platinum, 80Plus Titanium.

RIOS

The Recycling Industry Operating Standard jest zintegrowanym systemem zarządzania jakością, środowiskiem, zdrowiem i bezpieczeństwem, pozwalającym firmom recyklingowym na bardziej efektywne zarządzanie, a także na wzmocnienie programów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za środowisko.

RIOS zajmuje się między innymi:

 • Przeglądem wpływu organizacji na środowisko takich jak: hałas, zanieczyszczenia powietrze i wody, zużycie energii oraz pozytywnych aspektów jak wytwarzanie surowców wtórnych;
 • Oceną obszarów pod kątem potencjalnych zagrożeń w miejscu pracy;

Instytut Ekologii Cyfrowej 2021